Landsbygdsinformation

Vanliga frågor om fiberprojekten och avtalen
• Vilka andra alternativ finns?
Östhammars stadsnät finns lokalt på några platser och i telestationer, men inga utbyggda nät finns utom för ett fåtal hushåll, tex i Gräsökyrktrakt. Stadsnätet har inga utbyggnadsplaner i området. Om man är villig att lägga ner mycket eget arbete, bor i absolut närhet till fibrerad telestation och helst har tillgång till grävmaskin kan man driva eget projekt och ansluta till stadsnätets fiber. Inget annat företag än IP-Only har hittills presenterat några erbjudanden för ren landsbygd. Telia har endast erbjudande i några tätorter.
• Vad händer om projektet inte får bredbandsstöd eller om inte tillräckligt många vill ansluta sig?
Då får vi tänka om och dela upp i mindre områden där vissa kanske kan byggas kommersiellt, andra kanske kan få stöd då beloppen blir mindre. Men med dagens område och regler så uppfyller alla ansökta områden stödkriterierna.
• Jag är markägare och vill veta om någon kommer att gräva på min mark?
Som markägare kommer du att bli kontaktad när förslag på dragning av kabeln är klar och du får möjlighet att påverka hur förläggningen görs. Markavtal mellan markägare och IP-Only skrivs där ansvarsfrågor mm regleras.
• I avtalsförslaget från IP-Only talas om max 45 m grävning på tomt och om ”mjuk mark”, innebär det att jag måste skriva ett bindande avtal på utan att veta vad det faktiskt kostar?
Tomt i detta sammanhang är inte detsamma som fastighetsgräns utan betyder ungefär den mark ”där du klipper gräset” eller det som i bygglovssammanhang kallas tomtplats. Om IP-Only skulle bedöma att dragningen fram till huset överskrider grundavtalets regler, vilket är sällsynt, får du alltid en egen offert på tillkommande kostnader som du får ta ställning till utan att var bunden av tidigare avtal. På egna tomten kan kabeln läggas i skyddsrör eller grunt, djup grävning eller sprängning behövs inte. Alla fastighetsägare får hembesök där man går igenom hur kabeln ska förläggas och var den ska dras in i huset.
•Jag är bara i sommarstugan några få månader per år. Kan man välja att bara ha uppkoppling för den tiden?
För fritidsboende finns möjlighet till korttidsabonnemang.Gå in Korttidsabonnemang i fem enkla steg och läs mer om såväl byggprocessen som tjänster du kan välja när fibern är på plats.
•Jag använder internet nästan enbart till att göra bankärenden och liknande. Varför ska jag ansluta min fastighet?
Om du absolut inte ser behovet av fiber så går det att motivera med att fastighetens värde stiger. Tänk också på att fasta telefonin via kopparnätet försvinner och därmed även bredband via ADSL. Flera kommer då att trängas i mobilnäten som kommer att fungera kanske ännu sämre än idag.
• Vad behöver jag införskaffa när jag har fått fiber indraget till mitt hus?
Det beror på vilka tjänster du väljer att få levererat i din fiber.
Väljer du internet så kommer du inte behöva något för att ansluta din dator via kabel. Vill du istället koppla upp dig trådlöst i ditt hus så behöver du en WiFi-router som kostar från 250 kr och uppåt.
Väljer du telefon via fiber så behöver du endast en vanlig telefon. (Det går dock inte att ansluta en gammal nummerskivs- telefon.)
Väljer du TV via fiber så kan det finnas risk att din TV inte kan ta hand om signalen. Då kan du behöva en adapter eller rentav en ny TV. De flesta moderna TV-mottagare fungerar dock bra. Du behöver en TV-box som du får via den TV-leverantör du väljer, se under Tjänster på IP-Only Roslagens hemsida.
• Hur mycket kommer det att kosta mig i månaden efter att jag har betalat de 17 900 kronorna för fiberanslutningen.
Det beror på vilka tjänster du väljer. Själva fiberkabeln är betald och om du väljer att inte få något levererat via din fiber så är det ingen månadskostnad alls.
• Måste jag vara med i någon förening för att ansluta mig till fibernätet?
Nätet byggs, ägs och underhålls av företaget IP-Only. De har ansvar för att själva infrastrukturen fungerar, att laga om kabeln grävs sönder och liknande. Den lokala projektgruppen är med under själva byggtiden, hjälper till med att få ihop tillräckligt antal anslutningar och att markavtal med större markägare kommer på plats. IP-Only anställer en lokal projektledare som känner till förhållandena i projektområdet. När fibernätet är klart behövs ingen lokal grupp för den framtida driften.
• Jag har fler frågor, vart ska jag vända mig?
I första hand till IP-Only Roslagens kundtjänst: Tel 0176-30 11 00
E-post:
I generella frågor för Östhammar kan du kontakta SKB Nu:s bredbandssamordnare:
Camilla Strandman tel 070-940 81 95, E-post:
I lokala specialfrågor till den lokala projektgruppen i ditt område:
Ramhäll:
Boda(Alunda-Knutsbol):
Sandika:
Gräsö:
Norrön-Söderön: